dissabte, 22 d’octubre de 2011

667. Trio

Un bon trio!

Publicitat de la targeta Triodos Bank:
Cal dir i escriure donar suport en lloc de recolzar (acció física).
Cal dir i escriure tona en lloc de tonelada.
Disposarà en lloc de dispondrà.

Moltes gràcies per la foto i per les explicacions Anna!