dijous, 1 de novembre de 2007

216. Annex


Aquests 'annexes' sempre ens despisten...

C. Marina amb c. Diputació, Barcelona, octubre de 2007.