dijous, 22 de maig de 2008

357. Oficina accessible

El diccionari tampoc no és 'accesible'...

Oficina de La Caixa, Barcelona, abril de 2008.