dilluns, 28 de juliol de 2008

369. Ingrés immediat

Massa text per revisar...

Caixer de La Caixa, Barcelona, 2006.