divendres, 12 de novembre de 2010

445. Publicacions i productes


La Diputació de Barcelona 'y' els seus productes.

El Brull, novembre de 2010.