dijous, 24 de febrer de 2011

585. No en tenim ni idea

Mosaltres tenin cuiriositat per saber con es promumcia això...

Carnisseria al carrer Rogent, Barcelona, any 2008.