dissabte, 20 d’octubre de 2007

209. Criteris financers

Els accents inexistents de La Caixa.

La Caixa, Barcelona, octubre de 2007.