dimecres, 17 d’octubre de 2007

163. Xixona legítima

De Xixona sí, però legítims no ho sabem...

Esquerra de l'Eixample, Barcelona, octubre de 2007.