dilluns, 28 de gener de 2008

318. Publicitat

No els hi fa massa bona publicitat aquests impresos "publicitàris"!

Calendari 2007 Arts Gràfiques Octavi SA. Desembre de 2007.