dissabte, 19 de gener de 2008

298. Rapidesa

'Ràpit' i eficient, sí senyor!

C. Riera Alta, Barcelona, gener de 2008.