dijous, 28 de maig de 2009

393. Tu i ells


Cal posar l'accent a allò que és important: com la coherència política, per exemple.

Anunci del PSC a internet, any 2008.