dijous, 28 de maig de 2009

392. Autorització

Quan un té autoritat, es pot permetre certes llicències...

Senyal al port de Barcelona, febrer de 2009.