dimecres, 10 de juny de 2009

413. Suports


Un bon anunci es fa amb el 'soport' d'un bon diccionari.

Barcelona, juny de 2009.