dimecres, 10 de juny de 2009

411. Traficar

Els accidents dels traficants són un bon camp laboral per explotar.

Empresa Sinmil, Barcelona, març de 2009.