dimecres, 22 de desembre de 2010

533. Llicenciades científiques


Les llicenciatures de ciències no donen importància a la llengua. I per això els llicenciats no saben escriure bé ni el títol universitari que obtenen.

Farmàcia al carrer Enamorats, Barcelona, desembre de 2010.