dijous, 30 de desembre de 2010

547. Monestir de mones
No haurien de ser tan alegres a l'hora d'escriure!

Gràcies per la foto, Helena! Desembre de 2010.