dissabte, 21 de gener de 2012

700. SM

Com ja hem dit algun cop, les lletres que componen les sigles i els acrònims s'escriuen seguides, sense que hi hagi espais ni punts entremig. A més, les sigles no han de portar cap marca de plural. El plural s'ha d'indicar amb l'article que la precedeix, ni afegint una s ni duplicant les lletres.