dilluns, 30 de gener de 2012

705. Accident de tràfic o de trànsit?

Tràfic
m. [LC] [ECT] Comerç, activitat desplegada en l’intercanvi de mercaderies entre països, poblacions o individus.
m. [LC] [ECT] Transport d’aquestes mercaderies.
[ECT] [HIH] tràfic d’esclaus Comerç i transport d’esclaus.
[ECT] [SO] tràfic de blanques Comerç efectuat amb dones que hom destina a la prostitució. 

Trànsit

m. [LC] Acció de passar per un lloc, especialment per una via pública. Un camió bolcat impedia el trànsit.
m. [LC] [TRG] L’anar i venir de les persones, vehicles, etc., per la via pública. És un carrer de molt trànsit. Regular el trànsit d’un carrer.
[TRG] trànsit lleuger Trànsit constituït de vehicles de poc pes.
[TRG] trànsit pesant Trànsit constituït de vehicles de molt pes.
m. [FIA] Pas d’un dels planetes inferiors per davant del disc solar.
[LC] [DR] de trànsit loc. adj. De pas, dit especialment d’una mercaderia que no paga drets d’entrada en un indret que no fa sinó travessar.
m. [LC] Pas d’un estat a un altre. En el trànsit de la vida a la mort.
m. [LC] Moment crític.
m. [LC] [RE] Mort del just en tant que és el seu pas de la terra al cel. El trànsit de la Verge Santíssima.
m. [AN] Estat en què entren els mèdiums o altres persones durant les sessions d’espiritisme.

Així doncs, l'accident va ser de tràfic o de trànsit? A l'ara no ho tenen massa clar.

Merci per la foto Helena!


Diari Ara digital (www.ara.cat), 22 de gener de 2012